Conta og Chimaera blir sterkere sammen

Publisert: 22.03.2016 av Atle Hansson

Chimaera Regnskap AS og Conta-konsernet ved Conta Holding AS har slått seg sammen til Conta Group AS.

Det nye konsernet viser muskler med i overkant av 50 heltidsmedarbeidere i flere land, og en aksjekapital på 18 millioner kroner.

Sammenslåingen er effektiv fra i dag, og strategiarbeidet med å utnytte synergieffekten mellom de to porteføljene har allerede startet.

Sterkere som allianse

– Valget var ganske enkelt å ta, siden begge partene var overbevist om at både Chimaera og Conta står mye sterkere samlet enn hver for seg, sier styreleder Eivind Ravndal.

Han påpeker at det strategiske samarbeidet allerede var godt etablert da forslaget kom på bordet.

For Chimaera-gründer Jan-Tore Holen er sammenslåingen et naturlig neste skritt for å fjerne det han kaller upraktiske barrierer mellom samarbeidspartnerne.

– Med alle firmaene i samme båt blir det enklere å stake ut riktig kurs for de neste årene, og få realisert det enorme potensialet som ligger i de to kunde- og brukergruppene, sier Holen, som er daglig leder i Conta Group AS.

Todelt virksomhet

De to eiergrupperingene har gått inn med 50 prosent hver, og den største enkeltaksjonæren er dermed Chimaera Gruppen AS.

Organisasjonskart

Virksomhetsområdene er delt i to deler, som fortsatt skal være tydelig definerte. Conta skal som før ha fullt fokus på utvikling og drift av nettbasert programvare, mens Chimaera skal tilby manuelle tjenester og rådgiving knyttet til drift av selskaper.

Chimaera er dessuten sterke på nett, og eier flere gulldomener som f.eks. regnskap.no, regnskapsfører.no og aksjeselskap.no.

Magi i midten

– Nå skal vi skape magi ved å få de to divisjonene til å overlappe på midten. Det blir en viktig oppgave å få integrert virksomhetsområdene med hverandre, sier Jan-Tore Holen.

Contando AS er konsernets nyetablerte selskap for fremmedinkasso. Det er deleid av mangeårig inkassoekspert Atle Gunnesmo, som også er daglig leder.

Conta-selskapet Jobbkort AS, der Chimaera har en mindre aksjepost, ble skilt ut fra konsernstrukturen i 2015.